Pandemi Sürecinde öğrencilerin %38’i Uzaktan Eğitimlerin Kalitesinden Memnun Değil.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, pandemi dönemi boyunca öğrencilere uaktan eğitim materyallerine yeterince rahat erişip erişilmedikleri soruldu. Sonuçlara göre, öğrencilerin % 27’si olumsuz cevap verdi. Ulusal Öğrenci Birliği (NUS) tarafından hazırlanan bir anket raporuna göre, COVID-19 yasaklarının ardından son dönem eğitim programlarına çevrimiçi olarak erişen öğrencilerin % 38’i uzaktan eğitimin tatmin edici kalitede olmadığını düşünüyor.

Araştırmanının sonuçları;

Dijital eğitimlerinin “iyi bir standart / kalitede” olup olmadığı sorulduğunda, % 19’u ne katılıyor ne de katılmıyor. % 13 katılmıyor ve % 6 kesinlikle katılmamaktadır.

“Uzaktan eğitim materyallerine rahatlıkla erişebiliyorum, Örneğin, gerekli ekipmana erişimim var ” sorusuna , öğrencilerin % 27’si katılmıyor; % 12 ne katılıyor ne de katılmıyor. % 10 katılmıyor ve % 5 kesinlikle katılmamaktadır.

NUS, 4,200 öğrencinin katılıdığı araştırmanın sonuçlarını analiz ederek, salgının eğitim sektöründeki etkisine ilişkin endişe verici sonuçları açıkladı. Öğrenci sendikaları konfederasyonu şimdi hükümeti yeni bir yaklaşım olarak “uyanmaya ve harekete geçmeye” çağırıyor. Koronavirüs ve Öğrenci Anketi aşaması II, bu yıl Nisan ayında yayınlanan önceki NUS araştırmasına dayanarak Temmuz ayı boyunca gerçekleştirildi.

Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayanlar, fiziksel kaynaklara erişim eksikliği, yetersiz dijital kaynaklar, teknolojik altyapısı eksikliği, WiFi olmaması veya zayıf olması ve yazılıma erişim eksikliğinin başlıca nedenler olduğunu tespit ettiler. Öğrenme desteği alan katılımcıların % 19’u, COVID-19 yasakları süresince öğrenmelerinin devam etmesi için gereken rehberliği ve yardımı almadıklarını belirtti.

Raporun olumlu sonucu ise,genel olarak öğrencilerin üçte ikisi eğitim kurumlarının seçtikleri uzaktan eğitimi yönteminden genel olarak memnun olduklarını iletmeleri oldu. Ek olarak, üç öğrenciden ikisi sınavlardan beklenen notlarını aldılar ve yarıdan biraz daha azı beklenenden daha yüksek bir başarı elde ettiklerini söyledi.

NUS ulusal başkanı Larissa Kennedy, “Bu pandemi sürecinde çok sayıdaki öğrencinin eğitim ile ilgili bu kadar sorun yaşaması kabul edilemez. Bu rakamlar, hükümete ve tüm eğitim sektörüne bir uyandırma çağrısı olarak iletilmelidir. Böylece tüm öğrenciler, bir sonraki dönem başlamadan önce öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara sorunsuz erişebiliyor olmalıdır. Son döneme hak kazandıkları halde eğitimini alamayan öğrencilere, dönemi yeniden okuma veya ücretlerinin silinmesi veya geri ödenmesi seçeneği sunulmalıdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir